Stängt vecka sex

Under vecka sex kommer vi att ha stängt i butiken för inventering och lite allmänt röjande. Vi kommer fortfarande att ta emot och skicka beställningar på Bokbörsen eller epost. Telefon kan vara lite mer chansartat.

Vår förhoppning är att vi även ska hinna med att få upp en del som blivit liggande på både hyllor och bokbörsen. Bl a har vi en omgång fina böcker om flyg, som borde få luft under vingarna när de blir klara till försäljning. Mer om dessa senare.

Välkomna in i butiken igen vecka sju, eller redan nu om ni vill pulsa i snön (fast det är skottat nu)!