Lite mer SF och fantasy

Vi har fått in lite mer klassisk Science fiction och fantasy. E. E. ‘Doc’ Smith är en av pionjärerna i den undergenre inom SF som brukar kallas Space Opera med bl a sina Skylark och Lensman serier. Vi har fått in ett tiotal böcker av honom.
http://en.wikipedia.org/wiki/E._E._Smith

Framsidan på en av E. E. 'Doc' Smiths böcker

Rymdoperaklassiker

Planetary Romance och Sword and Planet är två andra, och inte sällan överlappande undergenrer inom SF, som ofta nuddar vid gränsen till fantasy. Tarzans författare, Egar Rice Burroughs har skrivit en rad böcker om John Carter på Mars, och anses nog vara en av de främsta företrädarna för den här strömningen inom genren, men även andra är välkända.
John Norman hör kanske till de mer kontroversiella med sin GOR-serie, som blandar BDSM-skildringar med en syn på kvinnor som underlägsna män. Det är en lång serie, ett trettiotal volymer där vi har några av de tidigare. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Norman

framsidor på böcker av John Norman och Michael Moorcoock

Elrick of Mélnibone och Tarl Cabot

På den här sidan av Atlanten är Michael Moorcock en av Storbritanniens mest flitiga fantasyförfattare. Hans många olika, hopkopplade serier om ”The Eternal Champion” i sina olika gestalter har haft ett stort inflytande på fantasyn. Vi har fått in några, både på svenska och engelska.
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moorcock

H. P. Lovecraft är en av de mer kända författarna inom skräck och fantasy på 1920 och 30 talen, men flera andra skrev liknande material. En av de bättre är Clark Ashton Smith, vi har fått ett par volymer med en del av hans noveller.

Framsidan på Lost Worlds

Novellsamling med berättelser från de exotiska fantasyländerna Zotique och Averoigne


http://en.wikipedia.org/wiki/Clark_Ashton_Smith